Vil du og/eller arbeidsplassen din gå inn i en spennende utviklingsprosess?
 
Trenger teamet eller ledergruppen å få øye på nye muligheter, nye perspektiver og få motivasjon til endring ?

Trenger du/ dere rådgivning/ erfarne samtalepartnere på bred basis knyttet til utvikling av organisasjonen og /eller personlig utvikling for nøkkelpersoner?

GI perspektiv tilbyr tjenester på områdene coaching, mentoring, organisasjonsutvikling og annen rådgivning.  Vi tilbyr meget erfarne rådgivere med bred erfaring fra advokatvirksomhet, coaching, mentoring, styreerfaring, ledelse og organisasjonsutvikling i offentlig sektor.

Vi er to trygge og erfarne rådgivere med allsidig bakgrunn og  bredt engasjement.

Gro Balas

IMG_1822.JPG

Gro Balas har lang erfaring fra organisasjonslivet, herunder lederopplæring og samarbeidsprosjekter.

Hun har sittet i Oslo bystyre, vært kommunalråd, byråd på flere områder, etatsdirektør og kommunaldirektør. Hun har lang erfaring som styremedlem og styreleder, herunder for Ullevål sykehus, Helse Øst og ECO energi AS. 

Hun er sertifisert coach i Oslo kommune.

CV finner du her.

Kontakt

Inger Lise Sætren

ingerlise.jpg

Inger Lise Sætren er sosionom og jurist, har mange års erfaring som forsvars, bistands, - og kommuneadvokat.

Hun har full profesjonsutdanning og bred erfaring som coach og mentor, og hun er profesjonell helsecoach. 


CV finner du her

Kontakt

Offentlig sektor og kommunenorge er inne i omfattende endringsprosesser. Medarbeidere i krevende omstilling trenger ofte påfyll og støtte. Kreativitet og evne til å finne nye og bedre løsninger finnes i organisasjonen og den enkelte. Med bistand kan ressursene som trengs for å nå målene hentes fram.